Να στείλετε μήνυμα
ZHEJIANG DOUBLE-LIN VALVES CO.,LTD.
επιχείρηση
Προϊόντα
Βαλβίδες σφαιρών ορείχαλκου
Βαλβίδες αερίου ορείχαλκου
Βαλβίδες γωνίας ορείχαλκου
Βαλβίδες πυλών ορείχαλκου
Βαλβίδες αντεπιστροφής ανοίξεων ορείχαλκου
Κοχλιοτομημένα ορείχαλκος εξαρτήματα
Ορείχαλκος Bibcocks
Πλεγμένη ανοξείδωτο μάνικα
Πολλαπλές ορείχαλκου
Βρύση στροφίγγων
Θερμοστατικές βαλβίδες θερμαντικών σωμάτων
Βαλβίδες Lockshield
Βαλβίδες αντεπιστροφής ταλάντευσης ορείχαλκου
Συναρμολογήσεις συμπίεσης ορείχαλκου
Συναρμολογήσεις Τύπου ορείχαλκου
Drainer πατωμάτων
Τοποθετήσεις σωληνώσεων Pex
Βαλβίδα HVAC
Εργαλεία τοποθετήσεων σωληνώσεων
Βραβένες βαλβίδες
Σειρά σωλήνων PP-R